ISA SYSTEMS s.r.o.

zememeračské práce, geometrické plány

 
Popis činnosti spoločnosti:
 
  • Geometrické plány
  • Vytyčovanie pozemkov a stavieb
  • Polohopisné a výškopisné plány
  • Poradenstvo
 

Kontakt

ISA SYSTEMS s.r.o.
Saratovská 26/A
841 02 Bratislava

Mobil: 0905 826855

Email:isa@isa.sk